hong deo
hong-mieng

Hồng sấy cắt miếng

120,000  100,000 

Mã sản phẩm: M04

Kích cỡ: 500gr

Đơn vị: gói

Xuất xứ: Đà Lạt

Chuyên mục Từ khóa: ,