Thông tin liên hệ : 

20 Tôn Thất Hiệp, P13, Quận 11, TPHCM

Điện thoại: 0773645957
Email: khoailangmatdalat49@gmail.com
Websie: khoailangmatdalat.com